Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.garwolanka.com.pl

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Miejskiej Garwolanka

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-03-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
– pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0
– niektóre linki, obrazy oraz przyciski są nieprawidłowo opisane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Kargol, jkargol@csik.garwolin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 682 20 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:
•adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
•swoje imię i nazwisko,
•swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
•informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Garwolina, www.garwolin.pl Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Miejska „Garwolanka”, ul. Olimpijska 2, 08-400 Garwolin.
1.Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Olimpijskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
2.Na parterze znajdują się: szatnia na odzież wierzchnią, siłownia, sala fitness, szatnia męska z WC i natryskami, szatnia damska z WC i natryskami, szatnia dla osób niepełnosprawnych WC i natryskami oraz pokój trenera z WC i natryskami. Do żadnych z wymienionych pomieszczeń nie prowadzą schody.
3.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4.Na parterze znajdują się ogólnodostępne toalety dla mężczyzn, kobiet, personelu i osób niepełnosprawnych. Wejście do toalety znajduje na prawo od wejścia głównego oraz na lewo, naprzeciwko siłowni i sali fitness.
5.W budynku znajduje się winda umożliwiająca komunikację pomiędzy parterem, pierwszym i drugim piętrem.
6.Na pierwszy piętrze budynku znajdują się: kasa, basen, sauna sucha i parowa, przebieralnie dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych z łazienkami i natryskami, ogólnodostępne łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szatnie basenowe znajdują się po lewej stronie od wejścia, za kasami, wzdłuż korytarza. Szatnia dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Ogólnodostępne toalety znajdują się po prawej stronie od wejścia.
7.Na drugim piętrze znajdują się: sala konferencyjna, trybuny dla widowni, ogólnodostępne toalety – także dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się po lewej stronie od wejścia, za salą konferencyjną.
8.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
9.Przed budynkiem na dwóch parkingach wyznaczonych jest 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych.
10.W budynku nie ma oznaczeń w alfabet Braille’aani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.