6 czerwca otwieramy siłownię

Po blisko 3 miesiącach przerwy, w najbliższą sobotę 6 czerwca, ponownie otwieramy dla naszych klientów siłownię. Będzie można z niej korzystać 7 dni w tygodniu, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nakazanych przepisami.

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 6 czerwca będą mogły być otwarte siłownie, kluby fitness oraz pływalnie. Jesteśmy w trakcie intensywnych przygotowań, aby wkrótce otworzyć dla klientów basen, ale już od najbliższej soboty będzie można skorzystać z siłowni.

Siłownia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 18:00. Dla tych, którzy chcą skorzystać z siłwoni obowiązkowe są wcześniejsze zapisy w kasie siłowni lub telefonicznie pod  nr tel. 25 684 35 66 wew. 27. Treningi rozpoczynać się będą według załączonego harmonogramu. Maksymalnie w siłowni może trenować 15 osób.

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 11:30 z siłowni będą mogli skorzystać seniorzy.

Nie będzie możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego – poza WC. Obowiązkowe jest przyjście na obiekt w stroju sportowym oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu na siłwonię. Obowiązkowe jest także zachowanie 1,5 metra odległości między ćwiczącymi. Należy ćwiczyć na co drugim urządzeniu, według załączonego schematu.

Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

Zaleca się korzystanie z własnych mat, ręczników oraz rękawic fitness.

Podobne zasady będą także obowiązywały na zajęciach fitness.

Więcej informacji można znaleźć w załącznikach:

Regulamin zajęć fitness

Schemat ćwiczeń na urządzeniach